Volitelné předměty

Volitelné předměty 2021/22

7. třídy

 • Historický seminář 1
 • Zeměpisný seminář
 • Matematické praktikum
 • Anglická konverzace

8. třídy

 • Historický seminář 2
 • Komunikativní dovednosti
 • Cvičení z matematiky
 • Hudební seminář

9. třídy

 • Jazykový seminář
 • Matematický seminář
 • Chemická praktika
 • Přírodovědná praktika
 • Hudební seminář
 • Literární seminář

Nepovinné předměty

 • Sborový zpěv
 • Míčové hry