Škola základ života

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

Získala finanční dotaci na individualizaci výuky, inovaci výuky a DVPP. Došlo k rozdělení žáků v několika vyučovacích hodinách na skupiny a to jak na I.stupni, tak i na druhém stupni. Dále byly zařazeny dva nové volitelné předměty: komunikační dovednosti a přírodopisný seminář. Jsou vytvářeny digitální učební materiály (DUM) a výukové materiály v rámci zvolených šablon. Škola získala prostředky na technické vybavení pro žáky do výuky i pro učitele, kteří se podílejí na tvobě materiálů.

ZVEŘEJNĚNÍ DUMů - ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

 • 1.ročník - matematika -aritmetika
 • 2.ročník - český jazyk
 • 5.ročník - vlastivěda

Autor paní Iva Bílková - kontakt pro poskytnutí DUM: bilkova@habrmanova.cz

 • 3.ročník - matematika - aritmetika
 • 3.ročník - český jazyk
 • 3.ročník - prvouka

Autor Mgr. Lucie Drašnarová - kontakt pro poskytnutí DUM: drasnarova@habrmanova.cz

 • 6.ročník - občanská výchova - státní symboly, diskriminace,kraje,škola
 • 8.ročník - občanská výchova - lidská práva, ústava, ekologie, výživa,vlohy, náboženství,NATO a OSN, sociopatologické jevy, UNESCO
 • 9.ročník - peníze

Autor Mgr. Vojtěch Srnský - kontakt pro poskytnutí DUM: odstrcilova@habrmanova.cz

 • 5.ročník - pracovní činnosti - práce s papírem, dřevem, plechem
 • 6.-7. ročník - pracovní činnosti - práce s papírem, dřevem, plasty, drátkování
 • 8.-9. ročník -pracovní činnosti - práce s dřevem, papírem

Autor Mgr. Vojtěch Srnský - kontakt pro poskytnutí DUM: odstrcilova@habrmanova.cz