Tvořivá škola

Tvořivá škola

Od roku 2003 je naše škola aktivně zapojena v síti 735 Tvořivých škol z celé ČR. Od roku 2005 pracuje při škole vzdělávací středisko, kde jsou pořádány, ukázkové hodiny, semináře a kurzy matematiky, českého jazyka, přírodovědy, vlastivědy a ITC dovedností pro učitele z regionu. Uvedené vzdělávací akce jsou zaměřeny na předávání dobrých zkušeností s postupy činnostního učení, které se mohou využívat nejen ve výše uvedených předmětech, ale slouží k rozvoji mezipředmětových vztahů. Mimo jiné vedou k aktivnímu zapojení žáků do výuky, dobrému předávání učiva a rozvoji všech žákovských klíčových kompetencí.

Základní škola habrmanova pořádá některé kurzy Tvořivé školy: