Partnerství pro aktivní učení

Projekt - Partnerství pro aktivní učení

  • V roce 2009 Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130, vyhověla podmínkám pro poskytnutí grantové dotace ESF z OPVK a získala finanční příspěvek pro Projekt Partnerství pro aktivní učení, který je zaměřen na pořádání kurzů DVPP oblasti podpory 1.3 v Královéhradeckém kraji.

  • Projekt je zaměřený na praktickou implementaci školních vzdělávacích programů, implementaci kurikulárních dokumentů do praxe škol a podporu kurikulární reformy zaměřenou na širší pedagogickou a rodičovskou veřejnost.

Pro učitele ZŠ bylo otevřeno 20 kurzů zaměřených na:

  • Didaktiku odborných předmětů - M, F, Aj, Čj, Prv
  • Práci s IT
  • Osobnostní rozvoj - komunikace, týmová spolupráce, tvůrčí potenciál

Více informací na webu projektu: www.aktivniuceni.cz