Společně se vzděláváme na ZŠ Habrmanova II

Společně se vzděláváme na ZŠ Habrmanova II.

  • Projekt navazuje na "Společně se vzděláváme na ZŠ Habrmanova" a je opět zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků a na podporu extrakurikulárních aktivit. V rámci projektu bude celý pedagogický sbor proškolen v ikluzivním vzdělávání, pedagogové budou spolupracovat na rozvoji matematické, čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, polytechnického vzdělávání ve výuce. Bude podpořena profesní kompetence začínajících pedagogů s využitím prvků mentoringu. V rámci projektu bude realizován čtenářský a badatelský klub, které povedou k rozvoji klíčových kompetencí. Pedagogové I.stupně se zaměří na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
  • Na škole díky projektu pracuje školní asistenti