Cíl projektu „Učíme se pro život“:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic – školní asistent, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a zavádění inovativních metod výuky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, byl zahájen 1.9.2022 a bude trvat do 31.8.2025.